sakal ekimi öncesi sonrası

Sakal ve Bıyık Ekimi

Sakal ve bıyık ekimi, sakallarda veya bıyıklarda yeterli miktarda kıl bulunmadığında ve bu bölgelerde seyrekleşme olduğunda başvurulan bir tedavi yöntemidir. Bazı erkekler sakallarının veya bıyıklarının seyrek olmasından şikayet etmezken bazıları bu sorunu ciddi anlamda kafaya takarlar. Ancak bazı erkekler için sakal ve bıyık yoğunluğu erkekliği sembolize ettiği için sakal ve bıyık ekimi işlemine başvuracak kadar bu durumdan rahatsız olabilirler.

Sakal ve bıyık neden dökülür?

Sakal ve bıyık yapısı, yoğunluğu ve rengi genetik olarak belirlenmiş faktörlerdir. Ergenlik ile beraber sakallar yavaş yavaş çıkmaya ve zaman içerisinde kalınlaşmaya başlar. Hormonal sorunlar olmadığı müddetçe sakallar genetik olarak belirlenen yapısını korumaya devam eder. Sakal ve bıyık bölgesindeki kıllar doğuştan seyrek olabileceği gibi bazı cilt hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve hormonal sorunlar nedeniyle de seyrekleşebilirler. Ayrıca alopesi areate olarak isimlendirilen ve immün sistemin vücut kıllarına saldırması sonucu kıllarda dökülme gelişen bir hastalık da sakal ve bıyık bölgesindeki kılların dökülmesine neden olabilir. Bu soruna ilaç tedavisi ile kesin bir çözüm bulunamadığı için saç ekimi işlemine başvurulur. Ancak alopesi areata tekrarlayacağı için sakal ve bıyık ekimi işlemi sonrası saçlar dökülebilir. Hormonal nedenlerden kaynaklanan dökülmelerde veya doğuştan seyrek olan sakal ve bıyık ekimi başarılı sonuçlar verir.

Sakal ve bıyık ekimi nasıl yapılır?

Sakal ekiminde FUE veya DHI yani kalem tekniği kullanılır. Esasen dökülmenin boyutu ve hastanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan bir ekim yöntemi tercih edilir. Diğer saç ekim işlemlerinde olduğu gibi, sakal ve bıyık ekiminde de donör bölgeden kıllar toplanır ve seyreklik olan bölgeye aktarılır.

Eğer FUE ekim tekniği uygulanacaksa kıllar enseden veya vücudun kıllı olan başka bir bölgesinden greftler toplanır. Toplanan greftler özel besleme solüsyonuna konduktan sonra kellik olan bölgede kanallar açılır. Eğer DHI tekniği kullanılacaksa greftler alındıktan sonra bekletilmeden ekim işlemine geçilir. DHI tekniğinde kanal açma ile nakil işlemi aynı anda gerçekleşir. Kıllar ekilirken kıl çıkış açısı ve yönüne dikkat edilmelidir. Bu detaylara göre ekim yapılmazsa yeni ekilen kıllar düzensiz olarak uzar ve nahoş bir görüntü oluşur.

Sakal ekimi kişinin ihtiyaçlarına göre değişmekle beraber genellikle 1000 ila 3000 adet greft ile gerçekleşir. Sakallar veya bıyıklar ekim işleminden sonra birkaç gün yıkanmazlar. Birkaç gün sonra yıkama ile beraber köklerde oluşan kan pıtıları ve kabuklanmalar dökülmeye başlar. Doktorunuz muhtemelen 15 gün boyunca sakallarınızı tıraş etmemenizi isteyecektir. 15 gün sonra ise tıraş değil kesim yapılabilir. Ancak bir ay geçtikten sonra sakal tıraşı da olabilirsiniz. Ayrıca işlem sonrası hafif kızarıklık ve sivilceler de oluşabilir fakat birkaç hafta içinde tamamen kaybolurlar.

sakal ekimi yapılışı

Kimler sakal ve bıyık ekimi yaptırabilir?

Sakal ve bıyık ekimi sakallarında ve bıyıklarında yeterli miktarda kıl olmayan herkese yapılabilir. Ancak bu işleme engel teşkil eden bazı istisnai durumlar da vardır. Örneği alopesi areata sorunu nedeniyle kıl seyrekliği olanlarda saç ekimi işlemi başarısız olabilir. Zira bu hastalık ataklar halinde tekrarlar. Bu tür hastalıklarda ilaç tedavisi ile hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılır. Ayrıca ekim işleminin çok küçük yaşta yapılması da doğru olmaz. Erkeklerin hormonal düzeyleri belli bir seviyeye gelmeden ve kıl miktarları oturmadan ekim işlemine karar vermek için erkendir. Bu nedenle 20-25 yaş civarına erişmeden sakal ve bıyık ekimi yapılması doğru olmaz.

Sakal ve bıyık ekimi sonrası

Sakal ve bıyık ekimi işlemi genellikle 4-5 saat kadar süre basit bir işlemdir. Ciddi bir kesi içermemesine rağmen kıl köklerinin ekildiği yerde işlem sonrası hafif kızarıklıklar olabilir. Kızarıklıkların nedeni işlem sonrası iyileşme sürecine giren kıl köklerine kan akışının artmasıdır. Bu kızarıklıklar genellikle 2 hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Ayrıca işlem sonrası hafif morarma da olabilir.

sakal ekimi sonucu

Lokal anestezi ile yapılan operasyon sonrası hastanede yatılmasına gerek yoktur. Hasta işlem sonrasında bir sıkıntı yaşamadan normal hayatına ve iş yaşamına dönebilir. Saç ekim işleminde olduğu gibi sakal ve bıyık ekimi sonrası da şok dökülme yaşanabilir. İşlemden 2-3 hafta sonra oluşan dökülme geçicidir ve kıl köklerinin zarar gördüğü anlamına gelmez. Birkaç ay içerisinde kıllar tekrar uzar ve bir yılı bulmadan tüm kıllar tamamen uzamış olur.


Sorunuz mu var?
Uzmanımıza sorun